Disclaimer

Alle informatie op bedrijvenenwinkels.nl is met de grootste zorg samengesteld. De informatie, inclusief de content is aangeleverd door derde partijen op hun verantwoordelijkheid. bedrijvenenwinkels.nl beschikt niet over de middelen om deze informatie te verifiëren. bedrijvenenwinkels.nl onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de site en voor de gevolgen van elke actie of beslissing die genomen wordt op basis van de geleverde informatie.

bedrijvenenwinkels.nl voldoet aan de definitie zoals omschreven in artikel 1 lid 2 van de databankrichtlijn: een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch geordend, en afzonderlijk met elektronische middelen of ander zins toegankelijk. Door openbaarmaking van deze database op www.bedrijvenenwinkels.nl hebben wij het databankrecht automatisch verkregen.

Tegen inbreuken op ons databankrecht zal direct worden opgetreden.

Hier klikken